Skip to content

Tag: doh ayay

Blog 0

DOH AYAY สิทธิของเรา เพลงแห่งการต่อสู้ของพม่า

“ขอให้ความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศให้เป็นประชาธิปไตย” ประโยคนี้ถูกบันทึกไว้ในคำอธิบายของเพลง Doh Ayay ของกลุ่มศิลปิน LITT ENT. จากพม่า ที่เผยแพร่บนช่องทางยูทูปเมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา พร้อมการติดป้าย #CivilDisobedienceMovement #WhatsHappeningInMyanmar และ #SaveMyanmar ที่เป็นพลพวงจากการทำรัฐประหารของกองทัพเมียนมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2564