Skip to content

Tag: โฆษณาชวนเชื่อ

Blog 0

All the Things You Leave Behind หนังสารคดีไทยได้ฉายที่เวที Visions du Réel 2022

เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายน 2022 เวลาเดียวกันกับช่วงสงกรานต์ประเทศไทย ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้มีงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดี Visions du Réel 2022 จัดขึ้นที่เมืองนีญง (Nyon) ระหว่างวันที่ 7-17 เมษายน 2022 ซึ่งในงานนั้นได้มีหนังสารคดีสัญชาติไทยหนึ่งเรื่องได้รับเลือกให้ไปฉายเวิลด์พรีเมียร์ที่งานนี้ด้วยได้แก่เรื่อง All the Things You Leave Behind ผลงานกำกับของ ชนสรณ์ ชัยกิตติภรณ์ ที่ว่าด้วยเรื่องราวของการโฆษณาชวนเชื่อจากอุดมการณ์เสรีนิยมอเมริกาที่มีต่อประเทศไทย