ตลอด 13 ปี ที่ผ่านมา
ท่ามกลางวิกฤตการเมือง และ ความขัดแย้งต่างๆ
ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะไหนในสังคม
เราต่างถูกกดขี่ด้วยอำนาจเดียวกันทั้งสิ้น
พวกเราจึงเชื่อว่า ทุกคนล้วนเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

กลุ่ม RAD ขอส่งจดหมาย ถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้มาร่วมกันมองปัญหานี้ และตั้งคำถามกับมัน
ผ่านเพลงใหม่ของพวกเรา ไปพร้อมๆกัน
วันนี้ เวลา 18:00 ที่ Youtube Channel ของพวกเรา

https://www.youtube.com/watch?v=Ml1A1KUuVNI